การิน ปริศนาคดีอาถรรพ์ the game : ตอนพิธีเปลี่ยนชีพ
Store Community
Player play as "Lantarima", female protagonist who has the sense of darkness, to solve the mystery murder. "Garin", her extremely unfriendly classmate, is the only one who can tell what this mystery is all about. She has to deal with him or the next murder can’t be stop.
loading...

การิน ปริศนาคดีอาถรรพ์ the game : ตอนพิธีเปลี่ยนชีพ online player statistic

month Average Change Amount Change Rate Peak
Dec 2019 0 0 0.00% 1
Nov 2019 0 0 0.00% 1
Oct 2019 0 0 0.00% 1
Sep 2019 0 0 0.00% 1
Aug 2019 0 0 0.00% 1
Jul 2019 0 0 0.00% 1
Jun 2019 0 0 0.00% 1
May 2019 0 0 0.00% 1
Apr 2019 0 0 0.00% 1
Mar 2019 0 0 0.00% 1
Feb 2019 0 0 0.00% 1
Jan 2019 0 0 0.00% 1
Dec 2018 0 0 0.00% 1
Nov 2018 0 0 0.00% 1
Oct 2018 0 0 0.00% 1
Sep 2018 0 0 0.00% 1
Aug 2018 0 0 0.00% 1
Jul 2018 0 0 0.00% 2
Jun 2018 0 - - 6
数据来源:  https://steamstats.cn ,公众号: steam数据统计网
new game
hot game